уторак, 03. децембар 2013.

Nakajima Ki-43

Nakadžima Ki-43 Hajabusa je bio japanski jednosedi lovac iz perioda Drugog svetskog rata, kojeg je prozvodila fabrika Nakadžima.


Najbolji lovac japanske imperijalne armije početkom Drugog svetskog rata, odlikovao se odličnom pokretljivošću, zahvaljujući maloj težini i borbenim krilcima ispod krila. Brzina mu je bila zadovoljavajuća početkom rata, ali je naoružanje bilo slabo a oklopna zaštita nepostojeća. Krajem 1941. i početkom 1942. godine prate japansku armiju u napredovanju preko jugoistočne Azije, gde su bili generalno uspešniji od protivničkih lovaca kao Hoker hariken, Brevster Bafalo i drugih. Zajedno sa poznatijim mornaričkim lovcem Micubiši A6M Zero, činili su većinu brojčane snage lovaca Japanskog carstva početkom Drugog svetskog rata.


Vremenom su loše osobine lovca Ki-43 došle do izražaja: nedostatak oklopne zaštite, slabo naoružanje i nedovoljna brzina. Amerikanci i Britanci to uskoro počinju da koriste, uvodeći postupke koji su koristili bolju oklopnu zaštitu i brzinu obrušavanja svojih aviona. Ovi postupci su uvedeni od AVG grupe (Leteći Tigrovi) u Kini, sa lovcima P-40 Vorhok još prije ulaska SAD u rat, i potom su usvojeni od drugih jedinica RV i mornarice SAD.

Razvoj je išao od prethodnog lovca, Nakadžima Ki-27 „Nejt“. Nova konstrukcija je imala jači motor i uvlačeći stajni trap. Isprva je pokretljivost bila slaba, pe je tek rekonstrukcijom i uvođenjem posebnih manevarskih krilaca dobijena odlična pokretljivost. Time je dobijen prvi serijski proizveden model, Ki-43-I, naoružan sa samo dva mitraljeza kalibra 7.7 mm.

Pri osvajanju jugoistočne Azije, avion se pokazao dobro, suočen sa uglavnom drugorazrednim tipovima lovaca protivnika kao Brevster Bafalo (SAD, Holandija), Hoker hariken (V. Brit.), P-36 (SAD, Kina). Protiv lovaca P-40 Vorhok su bili slabije efikasni, pogotovo protiv Letećih Tigrova, velikim delom zbog slabog naoružanja. Sve neprijateljske lovce je Ki-43 nadmašivao u pokretljivosti, što su japanski piloti iskorištavali sve dok protivnik nije promenio taktiku borbe.

Sledeća taktika je korištena protiv Ki-43 i drugih sporijih ali pokretljivih japanskih lovaca - isključivo vertikalni manevri - obrušavanje na Ki-43 velikom brzinom i gađanje. Ako bi pogodak bio postignut, japanski lovac bi obično bio uništen zbog lagane konstrukcije, ako ne - što brže udaljavanje velikom brzinom u obrušavanju, pa ponovni napad istim načinom. Zabranjeno je bilo kakvo manevrisanje u horizontali, jer je tu Ki-43 bio mnogo bolji. Ovom taktikom, teži američki lovci su negirali prednost protivnika u pokretljivosti, a koristili svoje prednosti - veću brzinu obrušavanja i bolju zaštitu aviona.

Da bi ponovo preuzeli inicijativu, Japanci pristupaju modifikacijama Ki-43. Raspon krila je malo smanjen, pojačan je motor na 1105 KS (Sakae Ha-115), brzina je porasla na 515 km/h. Nova verzija se uvodi u naoružanje pod oznakom Ki-43-II.

Avion je bio popularan u japanskom RV zbog dobrih letnih osobina. Do kraja rata, lovac se dalje poboljšava, ali sve više zaostaje za lovcima saveznika po brzini i naoružanju. Najbolja verzija IIIb ima motor od 1250 KS, brzinu 585 km/h i naoružanje 2 topa od 20 mm.

Naslednikom aviona Ki-43 se može smatrati avion Nakadžima Ki-44, kod koga je pokušano da se navedeni nedostaci uklone.

Pilot sa najvećim brojem pobeda na Ki-43 je bio Satoši Anabuki sa 59 oborenih neprijateljskih aviona.
Ukupno je proizvedeno 5919 aviona Ki-43 svih verzija.

Karakteristike
Nakadžima Ki-43-I
Nakadžima Ki-43-IIb
Lovac
Posada: Jedan pilot
Prvi let: ?
Ušao u upotrebu: ?
Proizvođač: Nakadžima
Dimenzije
Dužina: 8.92 m
Razmah: 10.83 m
Visina: 3.27 m
Površina krila: ? m²
Mase
Prazan: oko 2050 Kg
Opterećen: oko 2655 Kg
Maksimalna poletna masa: ? Kg
Pogonska grupa
Motor: jedan, zvezdasti, Nakadžima Ha-115 Sakae, 1105 KS, 14 cilindara

Performanse
Maksimalna brzina: Ki-43-I 495 Km/h, Ki-43-II 515 Km/h, Ki-43-III 585 Km/h
Radijus dejstva: Ki-43-I oko 1200 Km, Ki-43-II, Ki-43-III 1700 Km, sa odbacivim rezervoarima 3000
Operativni plafon: Ki-43-I 38500 stopa m, Ki-43-II, Ki-43-III 11215 m
Brzina uzdizanja: Ki-43-I, Ki-43-II, Ki-43-III oko 990 m u minuti

Naoružanje

Ki-43-Ia
Streljačko:
2 mitraljeza 7.7 mm Tip 80 u trupu ispred kabine, sa ? metaka svaki

Ki-43-Ib
Streljačko:
1 mitraljez 12.7 mm Tip ? u trupu ispred kabine, sa ? metaka, 1 mitraljez 7.7 mm Tip 80 u trupu ispred kabine, sa ? metaka

Ki-43-Ic
Streljačko:
2 mitraljeza 12.7 mm Tip ? u trupu ispred kabine, sa ? metaka svaki

Ki-43-II (sve verzije)
Streljačko:
2 mitraljeza 12.7 mm Tip ? u trupu ispred kabine, sa 250 metaka svaki
Bombe:
dve bombe na krilnim nosačima, najviše 250 kg svaka

Ki-43-IIIa
isto kao Ki-43-II

Ki-43-IIIb
Streljačko:
2 topa 20 mm Ho-5 u trupu ispred kabine, sa ? granata svaki
Bombe:

dve bombe na krilnim nosačima, najviše 250 kg svaka

Нема коментара:

Постави коментар